{t:"Un poem de Wendy Cope",c:"Traduceri",a:"Dan SOCIU"}