{t:"Alungat din Egipt, arestat în Italia...",c:"Carte. Decupaje",a:"Bianca BURȚA-CERNAT"}