{t:"În răspăr cu instinctul de conservare",c:"Opinii",a:"Yigru ZELTIL"}