{t:"Un poem de Fredrick Seidel",c:"Traduceri",a:"Dan SOCIU"}