{t:"Păsărarul",c:"Noua literatură",a:"Isabel VINTILĂ"}