{t:"Ficțiunea lui Munro",c:"Carte",a:"Anca EFTENIE"}