{t:"Opt biserici din București",c:"Topuri",a:"Cristina BOGDAN"}