{t:"Ragtime – „marele roman american”",c:"Idei. Carte",a:"Mihai ENE"}