{t:"Fantome descinse din Atlasul norilor",c:"Carte",a:"Liviu SZĂ–KE"}