{t:"Sonata de Ferentari",c:"Carte",a:"Ciprian HANDRU"}