{t:"Berlin (7) - Căderea Reichului",c:"Pagina de literatură",a:"Dan SOCIU"}