{t:"Berlin (8) - Spre sfârșitul petrecerii",c:"Pagina de literatură. Foileton.",a:"Dan SOCIU"}