{t:"Dinspre Răsărit spre Apus",c:"Vizual",a:"Silvia MARIN BARUTCIEFF"}