{t:"Berlin (10) - La depou",c:"Pagina de literatură. Foileton.",a:"Dan SOCIU"}