{t:"Do's and don’ts. Harta mea",c:"Idei",a:"Doina RUȘTI"}