{t:"O revizitare a Teritorii-lor lui Mircea Zaciu",c:"Carte",a:"Ciprian HANDRU"}