{t:"O mică încurcătură",c:"Pagina de literatură",a:"Daniel Timariu"}