{t:"Exegeze, bârfe, cărți",c:"Opinii",a:"Mihai ENE"}