Revistă print și online

Doar negru, fără nicio simțire

Anestezia. Un singur poem (cdpl, 2022) nu este o carte. Este un documentar cultural, (po)etic, scris din necesitatea neîndurătoare a ființei de a transcende istoriile crude ale propriului spațiu și timp existențial, ale propriei țări, familii, ale unor experiențe in extremis inumane. Este poezie dincolo și dincoace de orice formă de transpoziție din registrul etic, în cel estetic a dosarelor, anchetelor, arhivelor, scrisorilor, proceselor verbale, rapoartelor, filelor de declarații. Este poezie anticomunism, antidictatură, antitotalitarism.

Anestezia este un (singur) poem-manifest etic și totodată un act de restaurare istorică, un act de recuperare a memoriei românești. Este poezie carcerală: poezia-document ce dă seama de lumea grotescă, cruntă a torționarilor și a victimelor, deopotrivă. Poezia-mărturie a crimelor, torturilor, represiunilor, cruzimilor fără limite. Poezia-undă tectonică ce zguduie, cutremură și resuscită din anestezie, împietrire, îngropare, transă ori amnezie orice om, indiferent că a trăit sau nu sub acele timpuri odioase. Este poezia-conștiință-de-sine, ce aduce trauma individuală, trauma generațională, trauma colectivă în sala de judecată a minții (de acum, nu de apoi) fiecăruia dintre noi, ne face să auzim, asurzitor, strigătele mute ale semenilor schingiuiți, zdrobiți, torturați, uciși. Este acea poezie-lumină-orbitoare, ca neoanele și reflectoarele din celulele de interogatoriu. Poezia ca unic credo ființial, mai presus de ororile împotriva umanității. Este o poezie-confesional, nu a patimilor unui om, ci a unei patrii.

Fiecare detaliu poetic este o mărturie, o probă, o evidență, este o urmă indelebilă, este un fel de a înscrie în fiecare milimetru de epidermă sufletească Dosarul Salcia ("Salcia e Auschwitz"), Colonia Tulcea, deținuții politici, temnicerii, bolnavii mintal – dușmanii poporului, mâinile pline de sânge, sărutul lui Iuda, crimele, "oglinda de gheață", menghinele ucigașe ale sistemului opresiv, dezumanizarea și anihilarea totală la rang de modus operandi - "Mutilați-vă gândurile/ Aveți grijă cum le ascundeți de ochii celorlalți/ E îndeajuns o singură secundă pentru a fi dat de gol".

Daniela Rațiu nu a avut doar un curaj mai presus de omenesc în actul său creator, ci a trecut cu toate spaimele, întunecimile, disperările, terorile, agoniile noastre – ale noastre ca întreg neam, matricea românească existențială, noi-toți-împreună -, prin ea însăși, visceral, tisular, prin moștenirile dureroase de soma, de psyche și de spirit, ca să se sprijine pe o structură axiologică transgenerațională, întru credința indelebilă că strigătul mut românesc va deveni cu adevărat viu într-o bună zi, într-o altă generație de după noi.

Anestezia nu poate fi citită, pur și simplu. Este resimțită, retrăită, respirată inter- și transgenerațional. Așa precum și volumul Ultimul an cu Ceaușescu, apărut tot în acest an, la Editura Litera. Ele sunt cromozomial-creator și vital inseparabile.


Daniela Rațiu, Anestezia. Un singur poem, cpl, 2022

Daniela LUCA

Psihanalistă, poetă și eseistă, Daniela Luca este, de asemenea, editor & traducător. Dintre titlurile mai recente, amintim volumele de eseuri de psihanaliză Cuvinte în negativ (2016), Estetica Inconștientului (2021), co-autor al volumului Rușinea - vocea, experiența și vindecarea rușinii în procesul terapeutic (2022), precum și volumele de poeme Intermezzo (2017) și Vatra Luminoasă (2019).