Revistă print și online

Un Victor Brauner omagial...

Victor Brauner, asemenea unor personalități române, a ajuns să facă mare "vâlvă" pe plan internațional — mă gândesc la Enescu, Brâncuși, Ionescu, Cioran, Eliade — , iar în spațiul românesc opera sa nu este suficient de cunoscută, valorată și "exploatată" așa cum ar trebui. În aceste circumstanțe, ne putem bucura de un nou volum omagial al artistului, Victor Brauner 120 (Editura Aius, 2023), semnat de Petrișor Militaru, care propune un mod original de a pătrunde în tainele creației brauneriene.

Pasionat de avangarda literară, Petrișor Militaru este "il-meme" una dintre personalitățile marcate aflate în avangarda românească, reușind să redea prin alegerea unui subiect destul de ofertant, structurat în șase secțiuni, o incursiune în viața și opera lui Victor Brauner, sub titlul de Ratio Temporum, alături de un consistent capitol, Pictopesis, ce conține traduceri din scrierile lui Brauner; secțiuni ce permit a ne crea o imagine despre weltanschauung-ul artistului.

Mergând mai departe la Pictura Amicitia, avem o serie de texte scrise de prietenii artistului (René Char, Geo Bogza, Sașa Pană, Gellu Naum, Stephan Roll, Ilarie Voronca, Adrian G. Romila), din care ne putem familiariza cu felul în care era receptat în interiorul fenomenului suprarealist.

A patra secțiune, Sidera, ce constituie în opinia noastră inima volumului, fiind și cea mai amplă, reunește texte critice despre Victor Brauner scrise de Cristian-Robert Velescu, Emil Nicolae, Cătălin Davidescu, Michael Ilk, Pierre Mabille, cronici despre expozițiile Victor Brauner din țară și peste hotare ori despre filmul documentar Victor Brauner, le grand illuminateur totémique, regizat de Fabrice Maze în 2014, fiind continuată de secțiunea a cincea, Translatio, ce relevă o serie de texte despre artistul român semnate de mari personalități (André Breton, Alain Jouffroy, Marina Vanici-Perahim, Eugène Ionesco și Jacques Lassaigne), traduse din limba franceză pentru publicul larg de autor însuși.

Ultima secțiune, denumită inspirat Dialogus, cuprinde o serie de interviuri ce au la îndemână un set de informații și analize ce rotunjesc în chip benefic imaginea brauneriană.

Avem la îndemână astfel un spectru larg de materiale ce notează riguros un soi de critică "presque exhaustive" ce creează o (re)construcție referențială asupra suprarealistului de la Piatra-Neamț, a cărui comprehensiune este încă departe de a se epuiza.

Adrian BADEA

Adrian Badea, absolvent al Facultății de Litere, Universitatea din Craiova, iar în prezent masterand la Studii Medievale, la Universitatea din București. A publicat proză scurtă în Teleormanul cultural și Oeuvre Jeunese Écritures AUF. Colaborează la revista Mozaicul, unde publică cronici și recenzii. Cea mai importantă dintre publicații este micul volum "Lucian Blaga și estetica barocului".