Revistă print și online

Emma LĂCRARU

Doctorandă la Universitatea din Craiova, Emma este interesată de fenomenul literar contemporan in general și în special de cel din mediul virtual, atât autohton, cat și internațional.