Revistă print și online

Cărți alese de Ciprian Handru

Iubiri contemporane

Dragostea când te doare (colectiv), prefață Iulia Micu, bpc, LITERA, 2022

Volumul colectiv, apărut recent, cuprinde un număr însemnat de povestiri, toate scrise special pentru acest volum, după cum se specifică în prefața consistentă, semnată de Iulia Micu. Diferite ca temă, fiecare povestire dezvăluie laturi ale legăturilor amoroase. Îndrăgostirea, posesiunea, pasiunea devastatoare - de la aspirație la violență - volumul oferă toată gama de întâmplări plasate în zona erosului. Semnatarii cărții sunt Andrei Panțu, Florin Spătaru, Ligia Pârvulescu, Liviu G. Stan, Cristian Fulaș, Radu Aldulescu, Radu Găvan, Delia Hügel, Dorian Dron, Allex Trușcă, Laura Sorin, Dan Sociu, Emilia Toma, Irina Georgescu Groza, Doina Ruști, Cosmin Leucuța.

Parfumuri

Claudiu Sfirschi-Laudat - Osmé - Antologie de texte pentru nasul oricui, Peter Pan Art, 2022

O carte unică în peisajul nostru cultural, antologia conține texte despre mirosuri, miasme și parfumuri rafinate, culese din literatură sau din nonficțiune, de la cărțile Antichității la literatura contemporană. Filozofi, antropologi, eseiști, dar mai ales poeți și prozatori își găsesc locul în această crestomație neobișnuită, configurând simțul olfactiv și stimulând plăcerea cititorului rafinat.

Arta din interior

Daniel Arasse - Nu vedeți nimic, Ed. ART, 2022

O carte frumoasă, compusă din șase scurte povestioare și anchete asupra artei vizuale, asupra evidențelor vizibilului, imposibil de descris în cuvinte. Autorul este specialist în arta renascentistă și în manierism și face un studiu inedit asupra unor tablouri celebre, semnate de Velázquez, Tițian, Bruegel, Tintoretto, pe un ton plin de umor și de vervă.

Teatru etern

Andreea Nanu - Eternitatea. Și încă o zi - Teatrul lui Andrei Șerban, ed. Ekion, 2021

O carte frumoasă, pentru publicul larg, care te introduce în teatrul atât de original al lui Andrei Șerban. Prezentarea unor montări de referință se împletește cu analize, divagații inteligente și comparații ingenioase. Mai mult decât o monografie, cartea reconstituie și o parte din istoria culturală postdecembristă, cu talent, cu implicare.

Divina, din nou

Corina Anton - Divina Comedie povestită pentru copii, Humanitas 2022

Corina Anton este o tânără italienistă erudită și talentată, iar cartea proaspăt apărută o dovedește. Ea reia Divina Commedia a lui Dante, într-un registru plăcut , insistând pe latura uluitoare a călătoriei spre celălalt tărâm. Nu uită nicio clipă că poemul dantesc constituie una dintre culmile culturii, o poartă spre lumea renascentistă. Plăcută, cu un ton convingător, cartea se înscriere între acele cărți inspiratoare și culte, care fac trecerea de la lecturile copilăriei spre cele de adult. Este ilustrată de Mihail Coșulețu.

Ciprian HANDRU

Critic literar, preocupat de proza contemporană, pregătește o teză de doctorat în naratologie. Și-a început pregătirea universitară la Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj, cu studii dedicate lui Adrian Marino, iar în prezent este doctorand al Universității din București. A publicat mai multe articole și exegeze dedicate prozei actuale, unele premiate. Este redactor la revista Ficțiunea.

în același număr