Revistă print și online

Vrăjiri, fantasme și minciuni (ne)vinovate

Proiectată voit ca o colecție de bizarerii amoroase delectabile, reconstituite cu apetitul arhivistic, vioiciunea narativă și finețurile stilistice marca Doina Ruști, Ciudățenii amoroase din Bucureștiul fanariot este o seducătoare carte-puzzle, în care palpită ispitiri și vrăjiri, "fantasme și minciuni" (ne)vinovate, trădări surprinzătoare și pedepsiri voit exemplare, furtișaguri de nume, obiecte și mai ales inimi. Căci toate, desigur, se fac și se desfac în jurul unor slăbiciuni de necontrolat, al unor legături clandestine sau chiar iubiri tenebroase, când nu sunt alimentate de alte nebunii erotice de o frumusețe aparte.

Indiferent dacă se dovedesc absolut inocente, vag periculoase ori de tot fanatice, ele sunt trăite cu o combustie emoțională maximă de zecile și sutele de oameni mici, "pomeniți parantetic" în diferite documente de epocă, descoperiți și transformați de scriitoarea noastră în personaje în toată puterea cuvântului.

Însumate, istoriile captivante ale acestor mărunți nemuritori (cum îi numește undeva însăși vocea auctorială) completează istoria oficială a epocii fanariote cu file de poveste. Pentru că văd și în cele 47 de povestiri de acum o minunată poveste care se leagă, prin fire parțial deslușite chiar în paginile unora dintre ele (v. bunăoară Parfumul lucrușoarelor primite, Palachida, Baticul sau O femeie cu nume și un scriitor neștiut), de restul operei acestei infatigabile povestașe, ce nu contenește să ne uimească prin verva contagioasă cu care ne (re)descoperă un oraș, o lume, un spirit.

Emanuela ILIE

Critic literar, Emanuela Ilie este conferențiar la Facultatea de Litere, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. A publicat numeroase studii, articole și cronici literare în reviste culturale și academice. Dintre cărțile sale amintim Hieroglifele poeților (2008 – Premiul pentru debut al revistei "Convorbiri literare"), Dicționarul critic al poeziei ieșene contemporane (2011 – Premiul pentru Critică literară al USR Iași), Fantastic și alteritate (2013) și Corpuri, exiluri, terapii (2020 – Premiul pentru studii critice interdisciplinare al revistei "Ateneu"). Face parte din Uniunea Scriitorilor din România și din A.L.G.C.R.