Revistă print și online

BucharEst STudent Letters Colloquia. 18-19 mai 2024

Facultatea de Litere a Universității din București organizează, în zilele de 18 și 19 mai 2024, cea de-a XI-a ediție a Colocviilor naționale studențești, din seria BucharEst STudent Letters Colloquia.

Scopul acestei competiții științifice este acela de a încuraja activitatea de cercetare a studenților și a masteranzilor din domeniile studii literare (cu secțiuni dedicate literaturii române moderne și contemporane, literaturii române premoderne, teoriei literare și literaturii universale și comparate), lingvistică, didactică, studii culturale (cu secțiuni dedicate studiilor europene și etnologiei), științe ale comunicării (cu secțiuni specifice pentru comunicare și relații publice și, respectiv, științele informării și ale documentării) și științe administrative.

Pe parcursul celor două zile de dezbateri, se vor reuni în mai multe paneluri tematice studenți și masteranzi din câteva facultăți cu profil umanist, reprezentând mai multe centre universitare românești: București, Cluj, Timișoara, Iași, Craiova și Constanța.

Această ediție se bucură și de o componentă internațională, prin prezența participanților din secțiunea de Didactică, studenți înscriși la cursurile anului pregătitor de limba română, organizate în Facultatea de Litere, în cadrul Centrului de Studii românești.

Comitetul științific al colocviului este alcătuit din cadre didactice de la Facultatea de Litere a Universității din București. Cele mai bune lucrări vor fi premiate și de cele două jurii de profesioniști din industriile cărții și din domeniul comunicării. Eli Bădică (jurnalist cultural, coordonatoarea imprintului n’autor, Editura Nemira), Oana Purice (agent literar, Agenția Livia Stoia, fondator Book Industry) și Mina Decu (scriitoare) vor oferi premii pentru secțiunile Literatură română modernă și contemporană, Teoria literaturii și Literatură universală și comparată. Alina Buzatu (Head of Strategy, Cheil Centrade), Sânziana Șerbănescu (Managing Partner, CAP) și Valentina Vesler (Director de comunicare, VALVIS Holding) vor evalua și recompensa lucrările înscrise în competiție la secțiunea Științe ale comunicării (Comunicare și relații publice).

În cadrul Colocviilor din 18-19 mai 2024, va fi lansat și volumul de studii premiate în anul 2019, coordonat de conferențiar dr. Cristina Bogdan, organizatoarea ultimelor 8 ediții, care explică pe coperta a IV-a a consistentei apariții editoriale (peste 600 de pagini): "Am păstrat în prezentarea autorilor din volum etichetele lor identificatoare de studenți și de masteranzi (într-un anumit an, la momentul respectiv), chiar dacă, în prezent, unii dintre ei sunt doctoranzi sau cercetători în diverse ramuri ale științelor umaniste. În felul acesta, istoria cuprinsă între filele unei cărți va consemna pentru totdeauna o etapă a devenirii lor profesionale și a curajului de a-și construi un discurs și de a-l supune judecății critice a profesorilor și a colegilor. Orice început poartă în sine o promisiune și o proiecție a unei rodiri viitoare, ca dovadă că unele dintre numele așezate lângă titlurile studiilor sunt astăzi condeie apreciate în peisajul literar și cultural românesc. Premianții de atunci și-au confirmat, și pe alte căi, valoarea, iar comitetul științific și juriile de profesioniști din industriile cărții și din domeniile comunicării au primit, astfel, o validare suplimentară a deciziilor luate".

Partenerii acestui eveniment științific sunt editurile Humanitas, Nemira, Corint, Spandugino și Black Button Books, iar sponsorul este Aqua Carpatica. Parteneri media: Observator cultural și Ficțiunea.


 

Cristina BOGDAN

Este conferențiar la Facultatea de Litere a Universității din București și scriitoare. Specialistă în istoria mentalităților și antropologie culturală, cu un doctorat în filologie, face parte din numeroase organizații academice internaționale. A publicat studii și cărți, cea mai cunoscută fiind "Moartea și lumea românească premodernă: discursuri întretăiate" (2016), volum nominalizat la Premiile "Observator cultural" pentru cea mai bună carte de eseuri a anului 2016. A prezidat mai multe evenimente internaționale, printre care și cel de-al XIX-lea Congres dedicat studiilor despre dansurile macabre și macabru în artă (2021). Cristina Bogdan a fost decanul Facultății de Litere a Universității din București și este directorul revistei Ficțiunea.