63 / 10 mai, 2021

Emanuel LUPAȘCU-DOBOȘ

Student la Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai", din Cluj-Napoca (engleză), Emanuel este preocupat de teorie literară, istorie a ideilor, poetică, (post)modernism poetic românesc și englez, critică genetică.

În întunericul cel mai adânc

Pe piatra unghiulară a romanului lui Radu Găvan stau scrise versurile trupei Metallica (posibil cele mai cunoscute): „What I’ve felt/ What I’ve known/ Never shined through in what I’ve shown/ Never free/ Never me/ So I dub thee Unforgiven”. De la meditațiile asupra artei ca formă de sublimare a sordidului (acest vechi „strai de purpură și aur peste țărâna cea grea”) și de la construcția narativă tipică unui Künstlerroman și până la jocurile de „decor” textual decadent, ne aflăm pe nisipurile mișcătoare ale unei „meta”-poetici. Pariind pe un imaginar abominabil, pe țesăturile intricate ale destinului personajelor și pe o formă de „purism” al artei și al ficțiunii, romanul aduce diagnosticul dezrădăcinării, al alienării, parcurs de o perspectivă profund pesimistă.

Arbore („genealogic”) & Rizom („narativ”)

Pe întinderea „continentală” a cinci sute de pagini, regimul epic înregistrează avatarurile soartei. Fundamentul narativ îl constituie veleitățile exhaustiunii tehnice. Găvan vrea să opereze într-un câmp „pur” al formelor narative, realizând niște galaxii de evenimente, constelații de personaje, toate angrenate într-o supernovă a Destinului. Bio-/mono-grafiile „gonflate” ale romanului dau seama de o frescă de marionete trase de sforile unui determinism implacabil. Firul diegetic urmărește întretăierea a două lumi, cu punct de inflexiune într-un tablou - atât de decadent-purist -, prin care un clarvăzător penetrează universul lui Amadeo Engelbert. Dar infiltrația în tablou este sinonimă cu o cosmogonie: imersia în universul secund se situează în existența embrionară a protagonistului. Decupaje narative înregistrate au ralenti traduc decorul larvar, placentar, cu lumini și umbre ale fătului, adică ale pre-făcutului:

„Mai întâi a fost întunericul, dar nu a știut de el decât mai târziu, când a cunoscut lumina. Lumina și zgomotele, sublimate în chipuri și voci, apoi într‑un singur chip și o singură voce, ale ei. Se îndreaptă instinctiv spre căldură, deschide gura și lichidul dulceag îi pătrunde printre buze. O viață începe, o alta reîncepe.” (67)

...

ISTORIA VIE A LITERATURII ROMÂNE

(Anii 90.Anii 2000: 1998-2005. Anii 2005-2007. Anul 2008-2009. Anii 2009-2011. Anul decăderii - 2012. Prin cenușa imperiilor - 2013-2019.)

PS. Vă așteptăm cu amintiri, opinii, comentarii - să scriem împreună istoria literaturii postdecembriste.

NOUA LITERATURĂ

Ciprian Popescu, ca mulți scriitori contemporani, nu trăiește din scris sau dintr-o profesie care să aibă de-a face cu scrisul. Trilingv perfect, Popescu a ales să scrie în română chiar dacă din 2007 locuiește la Montreal în Canada. A debutat cu volumul Mile End, publicat în 2016 la Casa de Editură Max Blecher. Deși autorul a primit Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu” pentru acest volum, acesta este mai degrabă un jurnal al celor 77 de zile din viața unui emigrant pentru care momentele de frustrare se exprimă în proză, nostalgia cu gust amar devine poezie cu vers alb, iar rutina cotidiană se concentrează în scurte poeme în proză.

Ileana MARIN

CARTEA SĂPTĂMÂNII

Recomandată de Doina Ruști, Mihai Ene & Cătălin Ghiță

​LITERA

CĂRȚI NOI

„Un volum intens, de poezie adevărată."

Cosmin Perța

Un fragment aici

cdpl

O monografie ca un roman: viața lui Marquez

LITERA

Vremea

Credem în imagine și de aceea nu ilustrăm textele de literatură, ci le personalizăm cu secvențe din viața scriitorului, cu poze de la lansări sau de la alte evenimente care făceau până nu demult parte din viața noastră normală. Creatorul de ficțiune este un om viu, mai important decât relația simbolică din mintea unui ilustrator.

Tracus Arte

Pandora M

O coincidență stranie, o întâlnire neașteptată. Daisy primește e-mail-urile destinate unei femei cu nume similar, iar de aici până în miezul misterului nu mai e mult.

Târgul de Carte ElefantFest

Humanitas

SCRIITORI

în viața privată

Radu Aldulescu

la mare, de 1 Mai 2021

Copyright © optmotive.ro